struna tražilica

image shadow

regulacijski protok

protok za osiguranje regulacijske funkcije

strojarstvo

regulacijski signal

električni signal ili tlak fluida koji djeluje na upravljački mehanizam

strojarstvo

regulacijski sustav

uređaj za regulaciju sustava za prijenos snage fluidom kojim se povezuje aktuator i izvor regulacijskoga signala

strojarstvo

regulacijski tlak

tlak na regulacijskome otvoru za osiguranje regulacijske funkcije

strojarstvo

regulacijski ventil

ventil kojim se upravlja tokom fluida

strojarstvo

regulacijski vod

vod koji prenosi tlak fluida za upravljanje drugim uređajem

strojarstvo

regulator

uređaj za reguliranje rada sastavnice ili sustava

strojarstvo

regulator stalne brzine

regulator rada kompresora koji djeluje tako da se usklađuje dobava zraka s potrebama sustava promjenom opterećenja kompresora

strojarstvo

regulator stanja fluida

regulator koji otkriva promjene u fluidu i automatski ih prilagođuje radi zadržavanja stanja fluida unutar zadanih granica

strojarstvo

regulator temperature

regulator koji temperaturu radne tekućine održava unutar propisanih granica

strojarstvo