struna tražilica

image shadow

krug s regulacijom ispred aktuatora

krug u kojemu se brzina aktuatora regulira protokom u dobavnome vodu aktuatora

strojarstvo

krug s regulacijom iza aktuatora

krug u kojemu se brzina aktuatora regulira protokom u povratnome vodu aktuatora

strojarstvo

krug sa zatvorenim centrom

krug u kojemu je onemogućen protok u neutralnome položaju razvodnoga ventila pri čemu pumpa radi pod najvišim tlakom

strojarstvo

krutost motora ili pumpe

omjer promjene momenta i promjene kuta zakretanja vratila

strojarstvo

kućište filtra

element kojim je obuhvaćen filtarski sklop radi zaštite

strojarstvo

kuglasti ventil

ventil čiji su ulazni i izlazni otvori povezani ili blokirani kuglastim rotirajućim radnim elementom s otvorom za prolaz radne tekućine

strojarstvo

kut zakretanja vratila

kut pomaka točke na vratilu izražen u stupnjevima ili radijanima

strojarstvo

kutni priključak

priključak za spajanje cijevi pod određenim kutom

strojarstvo

kutno pričvršćenje cilindra

pričvršćenje cilindra jednim kutnim elementom ili s pomoću više njih

strojarstvo