struna tražilica

image shadow

transnacionalizam

proces kojim migranti učvršćuju i održavaju višestruke društvene odnose koji nadilaze granice najmanje jedne nacionalne države

etnologija i antropologija

transrodna osoba

osoba čiji je rodni identitet drukčiji od roda koji joj je dodijeljen u društvu s obzirom na njezin spol

etnologija i antropologija

transverzalne tjelesne dimenzije

antropometrijske dimenzije koje se mjere u smjeru okomitom na uzdužnu tjelesnu os

etnologija i antropologija

transverzalno istraživanje

metoda jednokratnoga mjerenja i uspoređivanja dviju ili više skupina pojedinaca različite dobi s obzirom na izabranu osobinu

interdisciplinarne društvene znanosti

tranzicija prehrane

promjena obrasca prehrane s povećanjem blagostanja stanovništva koja povećava rizik od debljine i s njom povezanih kroničnih bolesti

etnologija i antropologija

Treći svijet

ekonomski najslabije razvijeni dijelovi svijeta

etnologija i antropologija

trepanacija

namjerno uklanjanje dijela kosti lubanje

etnologija i antropologija

trgovački kapitalizam

društveni sustav koji se temelji na natjecanju za nadzorom nad prirodnim izvorima i trgovinom na vanjskome tržištu

etnologija i antropologija

triradijus

trokutasti dio površine dlana nastao sjecištem triju smjerova epidermnih grebena

etnologija i antropologija

trop

jezični izraz prenesenoga značenja

etnologija i antropologija