struna tražilica

image shadow

populacija

prostorno integrirana reproduktivna zajednica pojedinaca

etnologija i antropologija

populacijska genetika čovjeka

grana biološke antropologije koja istražuje dinamiku učestalosti alela u ljudskim populacijama

biologija

populacijska struktura

odraz procesa koji djeluju putem ukupnoga dinamičkog uobličavanja populacijskih značajka u vremenu i prostoru

etnologija i antropologija

populacijski alel

biljeg DNK-a koji se nalazi samo u određenoj populaciji

etnologija i antropologija

populacijski pritisak

povećana potreba za potrošnim dobrima zbog povećanja gustoće populacije na određenome staništu

etnologija i antropologija

populacijsko razdvajanje

proces koji tijekom vremena dovodi do razlika u učestalosti alela među populacijama

etnologija i antropologija

populacijsko širenje

model toka gena koji podrazumijeva razmjenu genskoga materijala među populacijama potaknutu demografskim rastom

biologija

popularna kultura

kulturne prakse, dobra i pojave namijenjene širokoj proizvodnji i potrošnji

etnologija i antropologija

poredbena lingvistika

grana lingvistike koja proučava sustavne podudarnosti među jezicima te utvrđuje njihove genetske povezanosti

interdisciplinarne humanističke znanosti

poredbena metoda

metoda poredbene analize kulturnih obilježja dviju ili više skupina

etnologija i antropologija