struna tražilica

image shadow

mikrobotanički ostatci

mikroskopski ostatci bilja na arheološkome nalazištu

etnologija i antropologija

mikroevolucija

evolucijske promjene koje se događaju na razini populacije

etnologija i antropologija

mikrofaunalni ostatci

ostatci malih životinja na arheološkim nalazištima

etnologija i antropologija

mikroklima

lokalizirano područje u kojemu se klima razlikuje od okolnoga područja

etnologija i antropologija

mikronaracija

naracija utemeljena na iskustvu pojedinca ili lokalne zajednice

etnologija i antropologija

mikronutrijenti

hranjive tvari potrebne organizmu u vrlo malim količinama

etnologija i antropologija

mikrosatelitni DNK

biljeg DNK-a čije se inačice određuju prema broju kratkih uzastopnih ponavljanja motiva veličine do 10 pb

etnologija i antropologija

milenarizam

vjerovanje utemeljeno na ideji o sasvim sigurnome, potpunome, ultimativnome i ovosvjetskome kolektivnom spasenju

etnologija i antropologija

mimeza

simbolička reprezentacija elemenata stvarnoga svijeta

interdisciplinarne humanističke znanosti

mimikrija

usvajanje kulturnih obilježja kolonizatora

interdisciplinarne humanističke znanosti