struna tražilica

image shadow

društvena isključenost

višedimenzijski proces kojim su pojedinci ili skupine onemogućeni da u potpunosti sudjeluju u društvenome, kulturnome, ekonomskome i političkome životu društva

interdisciplinarne društvene znanosti

društvena kategorizacija

proces svrstavanja ljudi u homogene društvene kategorije pripisivanjem zajedničkih obilježja svim pripadnicima određene kategorije

interdisciplinarne društvene znanosti

društvena klasa

skupina s jednakim ili sličnim društveno-ekonomskim položajem u društvu

etnologija i antropologija

društvena kontrola

ograničenja, institucije i prakse kojima se održava društveni red i poredak

interdisciplinarne društvene znanosti

društvena mreža

teorijski konstrukt društvene strukture određene odnosima i međudjelovanjima između pojedinaca ili skupina

etnologija i antropologija

društvena organizacija

ukupnost aktivnosti pripadnika društvene zajednice povezanih društvenom strukturom

interdisciplinarne društvene znanosti

društvena povelja

skup kulturnih pretpostavka kojima se opravdava društveno djelovanje

etnologija i antropologija

društvena povijest

znanstvena disciplina koja istražuje društvene, kulturne i tehnološke aspekte povijesnih razdoblja i promjena

interdisciplinarne humanističke znanosti

društvena raslojenost

hijerarhijska podjela društva prema moći

interdisciplinarne humanističke znanosti

društvena reprodukcija

održavanje društvenoga poretka i društvenih struktura prenošenjem kulturnih vjerovanja i vrijednosti procesima socijalizacije i obrazovanja

interdisciplinarne društvene znanosti