struna tražilica

image shadow

antropomorfizam

pripisivanje ljudskih osobina i djelovanja drugim bićima, stvarima i pojavama

etnologija i antropologija

antropopsihički

koji ima misaone procese i osjećaje slične ljudskima

etnologija i antropologija

antroposemiotika

proučavanje ljudske uporabe znakova

etnologija i antropologija

antroposfera

dio okoliša koji su ljudi naselili i izmijenili te prilagodili sebi

etnologija i antropologija

antroposkopija

metoda promatranja i opisivanja morfoloških obilježja ljudskoga tijela koja nisu izravno mjerljiva

etnologija i antropologija

apotropej

predmet ili postupak kojim se štiti od zlih sila i nesreće

etnologija i antropologija

arhaični Homo sapiens

raniji prijelazni oblici vrste Homo sapiens koji se po nekim morfološkim obilježjima razlikuju od Homo erectusa i od današnjega čovjeka

etnologija i antropologija

arheobotanika

prikupljanje, određivanje i tumačenje biljnih ostataka iz arheoloških nalazišta

etnologija i antropologija

arheologija društva

teorijsko usmjerenje prema kojemu je rekonstrukcija nekadašnjih društava nuždan preduvjet tumačenja prošlosti

arheologija

arheologija izvan nalazišta

teorijsko usmjerenje koje polazi od činjenice da tragovi ljudskoga ponašanja nisu prostorno ograničeni samo na arheološka nalazišta

etnologija i antropologija