struna tražilica

image shadow

slijepi putnik

osoba koja nije s brodarom ili njegovim zastupnikom zaključila ugovor o prijevozu, ne želi platiti prevozninu te se bez njihove suglasnosti radi prijevoza ili iz drugih razloga skriva na brodu

pravo

sloboda plovidbe

sloboda na otvorenome moru koju uživaju sve obalne i neobalne države razumno vodeći računa o interesima drugih država

pravo

slobodna luka

luka ili dio luke unutar državnih granica u kojemu robni promet ne podliježe plaćanju carine

tehnologija prometa i transport

slobodna plovidba

plovidba na brodovima bez utvrđenoga reda vožnje i bez fiksnoga plovidbenog pravca

tehnologija prometa i transport

slobodna zona

dio kopnene i vodene operativne površine pomorske luke ili riječnoga pristaništa u kojemu se slobodno obavljaju gospodarske operacije robom bez carinskih ograničenja zemlje kojoj pripada ta luka ili pristanište

pravo

slobodne površine

nepokrivene tekućine u brodskim tankovima ili rasuti teret u brodskim skladištima

brodogradnja

slobodni promet

isprava lučkih vlasti kojom se nakon prijave dolaska broda u luku na temelju odobrenja zdravstvenih vlasti dopušta promet broda s obalom ili odlazak broda iz luke na osnovi prijave

pravo

slobodno brod

međunarodni trgovinski uvjet prema kojemu je prodavatelj dužan predati robu na brod u luci ukrcaja naznačenoj u ugovoru o prodaji

pravo

slobodno brodarstvo

pomorsko brodarstvo u kojemu putovanje broda nije unaprijed vezano uz određene plovidbene pravce

tehnologija prometa i transport

slobodno iz

klauzula u ugovoru o prijevozu stvari morem kojom se određuje da troškove iskrcaja snosi primatelj

pravo