struna tražilica

image shadow

osiguranje broda

osiguranje trupa broda, strojeva, uređaja i opreme, redovitih zaliha goriva, maziva i ostaloga brodskog materijala te zaliha hrane i pića za posadu broda

pravo

osiguranje na brodu

prisilne mjere poduzete radi naplate tražbina

pravo

osiguranje odgovornosti

osiguranje za štete nanesene trećim osobama, koje se nadoknađuju iz svote koju je osiguranik obvezan platiti tim osobama u vezi sa svojom odgovornošću pokrivenom osiguranjem

pravo

osiguranje robe

osiguranje vrijednosti robe u pomorskome prijevozu, vozarine, carine i ostalih troškova u vezi s prijevozom i isporukom robe te očekivanoga dobitka

pravo

osiguratelj

osoba iz ugovora o osiguranju koja se obvezala da će uz ugovorenu naknadu preuzeti ugovorom utvrđene rizike kojima je izložena osigurana imovina

pravo

osigurljiva imovina

imovina koju je zbog izloženosti rizicima pomorskoga pothvata moguće osigurati

pravo

osigurljivi interes

djelomični ili potpuni interes koji netko na temelju zakona ili načela pravičnosti ima u osigurljivoj imovini

pravo

osigurljivi rizik

rizik čijemu su štetnomu djelovanju izložena imovina i interesi u njoj pa ih je protiv takvih djelovanja moguće osigurati

pravo

osigurnina

naknada koju prema ugovoru o osiguranju osiguratelj plaća osiguraniku za pretrpjelu štetu

pravo

osnovica

ravnina usporedna s ravninom projektne vodne linije koja prolazi najnižom točkom brodske forme

brodogradnja