struna tražilica

image shadow

morska bolest

mučnina i malaksalost prouzročeni gibanjem broda na uzburkanome moru

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

morska magla

advekcijska magla nad hladnom morskom strujom nad koju dolazi toplija i vlažnija zračna masa

geofizika

morska obala

dio obale koji se proteže od crte srednjih viših visokih voda mora i obuhvaća pojas kopna koji je ograničen crtom do koje dopiru najveći valovi tijekom nevremena

tehnologija prometa i transport

morska voda

voda koja sadržava veliku količinu otopljenih soli pa stoga i fizička svojstva kao što su niža specifična toplina, veća površinska napetost i niže ledište od slatke vode

geofizika

morska zračna masa

zračna masa kojoj je izvorište nad morem

geofizika

morski aerosol

aerosol koji nastaje razbijanjem i podizanjem vrhova valova djelovanjem vjetra

geofizika

morski dim

vodene kapljice koje vjetar raspršuje s prostrane površine

geofizika

morski led

led koji pluta na moru

geofizika

motrilište

stalni posebno odabran prostor na terenu koji udovoljava propisima za motrenje

geofizika

mrtva vozarina

vozarina koja se plaća za neispunjeni brodski prostor ili neukrcanu količinu ili masu tereta

pravo