struna tražilica

image shadow

upotrijebljena ambalaža

ambalaža ili sastojak ambalaže nakon vađenja proizvoda koji sadrži, štiti ili koji se u njoj transportira

terminološke norme

upotrijebljena ambalaža sa sadržajem opasnih ostataka

upotrijebljena ambalaža s ostacima opasnih tvari ili proizvoda

terminološke norme

upozoravajuća odjeća velike uočljivosti

upozoravajuća odjeća namijenjena da bude uočljiva u svako doba

terminološke norme

uprava

osoba ili skupina ljudi na najvišoj razini koji upravljaju i nadziru organizaciju

terminološke norme

upravljački sklop

sklop koji omogućuje djelatniku da upravlja uređajem bez uporabe alata

terminološke norme

upravljanje

usklađene radnje vođenja i nadzora organizacije

terminološke norme

upravljanje kvalitetom

usklađene radnje za upravljanje i nadzor organizacije s obzirom na kvalitetu

terminološke norme

upravljanje održavanjem

sve aktivnosti upravljanja koje utvrđuju ciljeve, strategije i odgovornosti održavanja uz njihovo provođenje putem planiranja, kontrole i nadzora održavanja, poboljšavanja metoda u organizaciji uključujući gospodarska stajališta

terminološke norme

upravljanje raznolikošću

odabir najpovoljnijega broja veličina ili tipova proizvoda, procesa ili usluga da bi se zadovoljile najvažnije potrebe

terminološke norme

upravno tijelo

tijelo sa zakonskim ovlastima i pravima

terminološke norme