struna tražilica

image shadow

poludebljina

debljina utvrđenog materijala koja pri prolasku snopa rendgenskih zraka ili gama-zraka intenzitet tog zračenja umanjuje na polovinu

terminološke norme

polumjer zakrivljenosti

radijalna dimenzija središnje crte cijevi s izvedenom zakrivljenosti

terminološke norme

pomada

karakteristično mirisna mast dobivena od cvjetova postupkom «hladnog enfleuragea» ili «vrućeg enfleuragea»

terminološke norme

pomoćno gorivo

gorivo koje se upotrebljava za održavanje izgaranja

terminološke norme

ponovljivost

usko slaganje između rezultata uzastopnih mjerenja iste mjerene veličine izvedenih u istim mjernim uvjetima

terminološke norme

ponovna uporaba

bilo koji postupak kojim se ambalaža, koja je bila zamišljena i konstruirana da tijekom životnog ciklusa ispuni minimalni broj transportnih putova ili ciklusa, ponovno puni ili upotrebljava za istu svrhu za koju je predviđena, s pomoću pomoćnih proizvoda na tržištu ili bez njih, koji omogućuju ponovno punjenje ambalaže

terminološke norme

ponovno udisanje izdahnutoga plina

udisanje izdahnute smjese plinova iz koje ugljični dioksid može biti uklonjen ili ne

terminološke norme

ponovno upotrebljiva ambalaža

ambalaža ili sastojak ambalaže koji je zamišljen i konstruiran da tijekom životnog ciklusa zadovolji minimalni broj transportnih putova ili ciklusa u sustavu za ponovnu uporabu

terminološke norme

popis elemenata

evidencija pojedinačno utvrđenih elemenata zajedno s lokacijom

terminološke norme

popravak

fizička mjera koja se poduzima u svrhu vraćanja zahtijevane funkcije neispravnog elementa

terminološke norme