struna tražilica

image shadow

normizacijski program

plan rada normizacijskog tijela s popisom trenutačnih normizacijskih poslova

terminološke norme

normizacijski projekt

posebni radni predmet u sklopu normizacijskog programa

terminološke norme

normizacijsko tijelo

tijelo s priznatom djelatnošću u normizaciji

terminološke norme

novo izdanje

ponovno tiskanje normativnog dokumenta s uključenim promjenama u odnosu na prethodno izdanje

terminološke norme