struna tražilica

image shadow

mulj od mekšanja vode

mulj s visokim sadržajem kalcijeva karbonata od mekšanja vode

terminološke norme

mulj od oborinskih voda

mulj izdvojen iz oborinskih voda taloženjem u odvodnom, drenažnom sustavu

terminološke norme

mulj od otpadne vode

muljevit otpad dobiven pri obradbi otpadne vode

terminološke norme

muljeviti otpad

otpad koji je polukrut, ali koji ostaje zbog svojega sadržaja tekućine

terminološke norme

Murphyjevo oko

rupa na dišnoj cijevi blizu bolesnikova kraja trahealne cijevi, koja se nalazi nasuprot zakošenu otvoru cijevi

terminološke norme