struna tražilica

image shadow

namjenski prihod

prihod koji služi za financiranje određene stavke rashoda, a ovisno o izvoru prihoda dijeli se na unutarnji i vanjski

pravo

namještanje natječaja

oblik kartelnoga djelovanja poduzetnika koji može negativno utjecati na rezultat postupka nabave ili prodaje robe ili usluga u kojemu su podnesene ponude

pravo

natjecateljski dijalog

postupak javne nabave u kojemu svaki zainteresirani gospodarski subjekt može zatražiti da sudjeluje, pri čemu naručitelj s odabranim natjecateljima vodi dijalog radi razvijanja jednoga prikladnog rješenja ili više njih koja mogu udovoljiti njegovim zahtjevima i na temelju kojih će odabrani natjecatelji biti pozvani da podnesu ponude

pravo

natječaj za projektiranje

postupak koji omogućuje dobivanje plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud, uglavnom u području prostornoga planiranja, arhitekture, graditeljstva, inženjerstva ili obradbe podataka, nakon provedenoga natjecanja s dodjelom ili bez dodjele nagrada

pravo

nediferencirana sredstva

proračunska sredstva Unije koja omogućuju preuzimanje obveza i plaćanje rashoda koji se odnose na godišnje aktivnosti

pravo

nefinancijsko društvo

društvo koje se ne bavi financijskim posredovanjem, već proizvodnjom robe za tržište i pružanjem nefinancijskih usluga

pravo

negativna harmonizacija

usklađivanje koje se temelji na zabrani povreda temeljnih gospodarskih sloboda u odredbama nacionalnih propisa država članica, a koja je utvrđena primarnim pravom, sekundarnim pravom ili sudskom praksom Suda EU-a

pravo

negativna pričuva

rezerva za nove rashode koji se financiraju iz uštede predviđene u sljedećoj financijskoj godini i unesene kao negativni iznos u posebna poglavlja proračuna, s tim da se mora upotrijebiti tijekom godine prijenosima sredstava iz drugih poglavlja koja imaju suficit

pravo

negospodarska djelatnost

djelatnost koja uključuje osiguranje unutarnje i vanjske sigurnosti, upravljanje pravosuđem, vođenje vanjskih poslova i vršenje drugih javnih ovlasti, zaštitu okoliša, pružanje socijalne sigurnosti te spada u obveze države i ne podliježe pravilima tržišnoga natjecanja

pravo

neispravni proizvod

proizvod koji ne pruža sigurnost koja se od njega opravdano očekuje, uzimajući u obzir način na koji je proizvod predstavljen, uporabu te vrijeme njegova stavljanja u promet

pravo