struna tražilica

image shadow

vozilo

svako prijevozno sredstvo namijenjeno kretanju po cesti, osim kolica bez motora za nemoćne osobe i dječjih prijevoznih sredstava

građevinarstvo

vozna tračnica

tračnica ugrađena u kolosijek po kojoj se kreću kotači željezničkih vozila

građevinarstvo

vozni trak

dio ceste koji služi kretanju jednoga prometnog toka

građevinarstvo

vremenski gubitak

smanjenje sile prednapinjanja prouzročeno skupljanjem i puzanjem betona te relaksacijom čelika za prednapinjanje

građevinarstvo

vremenski planovi

metode planiranja kojima se pojedini radovi za izgradnju objekta te pristizanje i zadržavanje sredstava na gradilištu raspoređuju u razdoblja ili radne zadatke

građevinarstvo

vrijeme koncentracije

vrijeme potrebno da voda stigne od najudaljenije točke slijeva do protjecajnoga profila

građevinarstvo

vučena vozila

vozila bez vlastitoga pogona namijenjena prijevozu putnika ili robe koja vuku vučna vozila

građevinarstvo

vučno vozilo

vozilo s vlastitim pogonom namijenjeno vuči ili guranju drugih vozila ili neposrednomu prijevozu putnika i robe

građevinarstvo