struna tražilica

image shadow

statičko pokusno opterećenje

pokusno opterećenje pilota statičkim opterećenjem koje omogućuje ocjenu ponašanja pri deformiranju, puzanju i povratnome pomaku temelja na pilotima

građevinarstvo

staza građevne dizalice

konstrukcija po kojoj se kreće jedna pokretna dizalica ili most građevne dizalice ili više njih

brodogradnja

stijena

prirodno formirani agregat mineralnih tvari koji se pojavljuje u velikim masama ili fragmentima

građevinarstvo

stijenska masa

prirodna geološka formacija stijene sa svim svojim oslabljenjima

građevinarstvo

stišljivost

smanjenje obujma mase tla prouzročeno prirodnim događajem ili ljudskim zahvatom

građevinarstvo

strujna cijev

prostor omeđen dvjema strujnicama

građevinarstvo

strujna mreža

mreža linija koja opisuje tečenje vode u tlu

građevinarstvo

strujnica

linija koja predstavlja putanju tečenja vode kroz masu tla

građevinarstvo

struktura tla

raspored čvrstih čestica u tlu uvjetovan gravitacijom i molekulskim silama

građevinarstvo

strukturna raščlamba poslova

hijerarhijska raščlamba posla koji projektni tim treba obaviti kako bi se postigli projektni ciljevi i stvorile tražene isporuke

građevinarstvo