struna tražilica

image shadow

poprečni nosač

nosač koji se pruža okomito ili koso na smjer pružanja glavnih ili uzdužnih nosača

građevinarstvo

poprečni prag

element gornjega ustroja željezničke pruge koji preuzima opterećenje od tračnica i prenosi ga na podlogu, osigurava stalnu širinu kolosijeka te sudjeluje u krutosti, uzdužnome i poprečnome otporu kolosiječne rešetke

građevinarstvo

poprečni presjek

presjek okomit na uzdužnu os izduženoga građevnog objekta

građevinarstvo

poremećeni uzorak

uzorak u kojemu su tijekom uzorkovanja promijenjeni struktura tla, udio vode ili sastojci

građevinarstvo

porni tlak

tlak kojim fluid pritišće stijenke unutar pora ili praznina u poroznome materijalu

građevinarstvo

poroznost

odnos obujma pora prema ukupnome obujmu tla

građevinarstvo

portfelj

skupina projekata ili programa i drugih poslova povezanih radi postizanja strateških poslovnih ciljeva

građevinarstvo

posebni uvjeti

dokument s ugovornim uvjetima u kojima su dani podatci o uključenim osobama, roku gradnje i održavanju

građevinarstvo

poslovođa

osoba koju zapošljava izvođač i koja vodi skupinu radnika na gradilištu

građevinarstvo

postojeća građevina

građevina izgrađena na temelju građevne dozvole ili drugoga odgovarajućeg akta te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji s njom izjednačena

građevinarstvo