struna tražilica

image shadow

otpornost

svojstvo elementa ili presjeka elementa konstrukcije da podnese razna djelovanja bez mehaničkoga sloma

građevinarstvo

otpornost na izvlačenje

otpornost geotekstila i njemu srodnih proizvoda na izvlačenje iz tla u pokusu pri propisanim laboratorijskim uvjetima

građevinarstvo

otpornost na prodiranje vode

svojstvo suhoga geotekstila da se opire prodoru vode pod djelovanjem tlaka stupca vode okomito na njegovu površinu

građevinarstvo

otpornost na prsnuće

otpornost geosintetika dok na njega djeluje tlak kao na opnu razapetu između bočnih oslonaca

građevinarstvo

otpornost na starenje

otpornost geosintetika na dugotrajno izlaganje svjetlosti, vlazi i temperaturi

građevinarstvo

otpornost na statičko probijanje

otpornost geotekstila na probijanje propisanim klipom

građevinarstvo

otpornost sidra na čupanje

najmanje vlačno naprezanje potrebno za slom sidra

građevinarstvo

otprema vlaka

naredba za polazak vlaka koju izdaje prometnik vlakova ili vlakovođa

građevinarstvo

otvor diskontinuiteta

okomita udaljenost između zidova stijene diskontinuiteta pri čemu je međuprostor ispunjen zrakom ili vodom

građevinarstvo

otvoreni uzorkivač

cijev za vađenje uzoraka jezgre tla

građevinarstvo