struna tražilica

image shadow

granično stanje nosivosti

stanje konstrukcije povezano s iscrpljivanjem nosivosti konstrukcije, konstrukcijskoga elementa ili spoja

građevinarstvo

granično stanje uporabljivosti

gubitak svojstava uporabljivosti konstrukcije, dijela konstrukcije ili konstrukcijskoga elementa u obliku prevelikih vrijednosti pomaka, progiba, naprezanja, širine pukotina ili vibracija

građevinarstvo

granulometrijska analiza

metoda za ispitivanje granulometrijskoga sastava tla

građevinarstvo

granulometrijski sastav

sadržaj zrna različite veličine u određenoj količini tla izražen u postotku težine

građevinarstvo

gravitacijska brana

betonska ili zidana brana koja se osnovnom opterećenju usporene vode suprotstavlja svojom težinom

građevinarstvo

gravitacijski zid

potporna konstrukcija u obliku masivnoga zida koji se pritisku tla ili vode odupire vlastitom težinom

građevinarstvo

greda

punostijeni nosač pravokutna ili složena presjeka koji je poduprt na krajevima ili u više točaka i koji prenosi opterećenje koje pretežno djeluje okomito na njegovu os

građevinarstvo

gredni most

most čiji je rasponski sustav po statičkome djelovanju i obliku greda

građevinarstvo

grejder

pokretljiv i brz stroj za razastiranje, fino planiranje te oblikovanje svih vrsta rastresitih zemljanih i kamenih materijala

strojarstvo

gustoća prometa

ukupan broj vozila koja se u trenutku promatranja nalaze na određenome odsječku ceste

građevinarstvo