struna tražilica

image shadow

dvostruka sržna cijev

sržna cijev sastavljena od vanjske i unutarnje cijevi

građevinarstvo

dvostruki prag

poprečni prag sastavljen od dvaju pojedinačnih drvenih kolosiječnih pragova spojenih vijcima i maticama

građevinarstvo

dvostruko žmurje

dvodijelna zagatna stijena načinjena od običnoga žmurja pojačanoga čeličnim gredama ili cijevima

građevinarstvo