struna tražilica

image shadow

tlačni kut stožastoga zupčanika

kut koji tangenta u trenutačnoj točki dodira bokova zuba spregnutih stožastih zupčanika zatvara s okomicom na diobeni stožac koja prolazi kroz tu točku

strojarstvo

točka dodira

točka na zahvatnoj liniji u kojoj se u jednome trenutku dodiruju zubi spregnutih zupčanika

strojarstvo

točkasti dodir

dodir koji se teorijski ostvaruje primjerice između kugle i ravne plohe, dviju kugli ili kugle i stošca

strojarstvo

točkasti zavar

isprekidani zavar u obliku niza točaka

strojarstvo

točkasto zavarivanje

elektrootporno zavarivanje pri kojemu se mjesta dodira preklopnoga spoja zagrijavaju dovođenjem električne struje i zavaruju pod tlakom točkastim zavarom

strojarstvo

toplinsko trošenje

trošenje zbog omekšavanja i taljenja tarnoga područja prouzročenih zagrijavanjem okolnom toplinom ili trenjem

strojarstvo

torzijska kritična brzina vrtnje

rezonancijska brzina vrtnje pri torzijskim vibracijama

strojarstvo

torzijski uskočni spoj s kvačicom

uskočni spoj čiji se štapni element na kojemu se nalazi poluga s kvačicom uvija pri spajanju i nakon spajanja dijelova vraća u prvobitni oblik

strojarstvo

trajna dinamička čvrstoća

najveće dinamičko naprezanje koje materijal može podnijeti pri neograničenome broju ciklusa, a da ne dođe do loma

strojarstvo

trajna dinamička kontaktna čvrstoća

najveće dinamičko kontaktno naprezanje koje može izdržati površina materijala, a da ne dođe do njezina oštećenja

strojarstvo