struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

spojnica središta zupčanika

zajednička okomica na obje osi zupčanoga para koja spaja središta kinematskih kružnica u istoj ravnini

strojarstvo

spregnuti bok

bok jednoga od dvaju zuba u dodiru promatran u odnosu na drugi

strojarstvo

spregnuti zupčanik

zupčanik u zupčanome paru promatran u odnosu na drugi zupčanik

strojarstvo

srebrni lem

slitina srebra, bakra i cinka koja se tali na oko 700 °C

strojarstvo

središnja ploča

ležajna ploča s valjnim stazama na objema stranama

strojarstvo

središnja ravnina pužnoga kola

ravnina okomita na os pužnoga kola u kojoj je os pužnoga vijka

strojarstvo

središnje gnijezdo

standardizirani upust na krajevima duguljastih rotacijskih dijelova

strojarstvo

središnji greben

greben izrađen zajedno s ležajnim prstenom, smješten u sredini između dviju valjnih staza

strojarstvo

središte opterećenja

točka u kojoj rezultanta sila koje se s ležajnoga prstena ili ploče prenose na valjna tijela u jednome redu presijeca os ležaja

strojarstvo

srednja duljina izvodnice diobenoga stošca

duljina izvodnice diobenoga stošca mjerena od njegova vrha do srednjega dopunskog stošca

strojarstvo