struna tražilica

image shadow

remenski prijenos

posredan mehanički prijenos snage i gibanja među remenicama preko gibljiva remena spojenih krajeva

strojarstvo

rotary-lanac

lanac sastavljen od zakrivljenih spojnica

strojarstvo

rotirajuća osovina

osovina s kojom rotiraju i na nju pričvršćeni kotači ili slični elementi

strojarstvo

rotirajuće opterećenje ploče kućišta

opterećenje čiji pravac djelovanja rotira u odnosu na ploču kućišta

strojarstvo

rotirajuće opterećenje ploče vratila

opterećenje čiji pravac djelovanja rotira u odnosu na ploču vratila

strojarstvo

rotirajuće opterećenje unutarnjega prstena

opterećenje čiji pravac djelovanja rotira u odnosu na unutarnji ležajni prsten

strojarstvo

rotirajuće opterećenje vanjskoga prstena

opterećenje čiji pravac djelovanja rotira u odnosu na vanjski ležajni prsten

strojarstvo

rubni pritisak

pritisak na jednome ili obama krajevima ležaja koji su ekstremno blizu ili se dodiruju s vratilom zbog njegova savijanja, nagiba ili zbog neodgovarajuće ugradnje ležaja

strojarstvo

rubni šav

šav na bridu dviju priljubljenih ploča

strojarstvo

ručno podmazivanje

podmazivanje pri kojemu se mazivo na površine u relativnome gibanju dovodi ručno

strojarstvo