struna tražilica

image shadow

poliakrilonitril

plastomer na osnovi akrilonitrila

kemijsko inženjerstvo

polialil

poliester alilne kiseline

kemijsko inženjerstvo

poliamid

plastomer čija je opetovana strukturna jedinica u lancu amidnoga tipa

kemijsko inženjerstvo

polibutilen

polimer na osnovi butilena

kemijsko inženjerstvo

poliester

polimer čija je opetovana strukturna jedinica u lancu esterskoga tipa

kemija

poliesterska plastika

plastika na osnovi polimera koji tvore esterske jedinice koje se opetuju ili kopolimeri u kojima su uz većinski udio estera zastupljeni i ostali tipovi jedinica koje se opetuju u molekulnome lancu

kemija

polieter

polimer čija je opetovana strukturna jedinica u lancu eterskoga tipa

kemija

polietilen

polimer čija je opetovana strukturna jedinica u lancu etilenskoga tipa

kemija

polifluor-ugljikova plastika

plastika na osnovi polimera dobivenoga od monomera flora i ugljika

kemija

poliftalamid

poliamid čije su tereftalna skupina, izoftalna skupina ili njihova kombinacija dio opetovane strukturne jedinice u lancu

kemija