struna tražilica

image shadow

diferencijalna pretražna kalorimetrija

toplinska metoda određivanja temperature i toplinskih tokova povezanih s faznim i ostalim prijelazima u materijalima

kemijsko inženjerstvo

diferencijalna toplinska analiza

toplinska metoda mjerenja fizikalne i kemijske promjene ispitka

kemijsko inženjerstvo

dimer

molekula koja se sastoji od dviju identičnih molekula ili dvaju identičnih monomera

kemijsko inženjerstvo

dinamička prekidna čvrstoća lijepljenoga spoja

najviša vrijednost cikličkoga naprezanja koje nakon n ciklusa dovodi do loma zbog zamora materijala lijepljenoga spoja

kemijsko inženjerstvo

dinamička savojna izdržljivost

broj ciklusa potreban da se izazove određeni stupanj oštećenja ispitka djelovanjem dinamičkoga savojnog naprezanja

kemijsko inženjerstvo

dinamička viskoznost

veličina kojom se opisuje otpor kapljevine tečenju

kemijsko inženjerstvo

dinamičko naprezanje

naprezanje prouzročeno silom kojoj se vrijednost i/ili jačina mijenjaju ovisno o vremenu

kemijsko inženjerstvo

dinamičko-mehanička analiza

toplinska metoda kojom se određuju moduli i/ili prigušenje ispitka kao funkcija temperature i frekvencije tijekom vremena

strojarstvo

dipolimer

polimer dobiven kombinacijom dvaju različitih monomera

kemijsko inženjerstvo

dispergator

površinski aktivna tvar koja omogućuje raspršivanje čvrstih tvari umiješanih u vodene sustave

kemijsko inženjerstvo