struna tražilica

image shadow

kataforeza

primjena i unošenje ljekovitih pripravaka u tekućemu stranju u organizam s pomoću električnoga napona

dentalna medicina

katoda

negativna elektroda prema kojoj putuju pozitivno nabijene čestice

dentalna medicina

kaudalan

koji je smješten blizu stopala ili usmjeren prema njemu

temeljne medicinske znanosti

kaustičan

koji je štetan za živa tkiva zbog kemijskoga djelovanja

dentalna medicina

kauter

instrument koji zagrijan električnom energijom uništava tkivo

dentalna medicina

kauterant

instrument koji zagrijan električnom energijom uništava tkivo

dentalna medicina

kauterizacija

uništavanje tkiva kaustičnom tvari ili vrućim instrumentom

dentalna medicina

kauterizirati

uništiti tkivo djelovanjem kaustične tvari ili vrućega instrumenta

dentalna medicina

kauzalgični bol

stalni vrući pekući bol popraćen bolnom kožnom preosjetljivošću

dentalna medicina

kavernom

golem venski džep nastao iz normalnih vena

dentalna medicina