struna tražilica

image shadow

diferencijalna dijagnoza

prepoznavanje bolesnikova stanja razlikovanjem svih patoloških pojava koje mogu prouzročiti slične simptome, usporedbom kliničkih, patoloških, laboratorijskih i drugih pretraga

dentalna medicina

difiodont

životinjska vrsta s dvjema denticijama

temeljne medicinske znanosti

difuzni bol

bol koji pacijent nije u mogućnosti točno anatomski odrediti

temeljne medicinske znanosti

difuzni gingivitis

gingivitis koji zahvaća rub gingive, pričvrsnu gingivu i međuzubne bradavice

dentalna medicina

DiGeorgeov sindrom

genski poremećaj koji prouzročuje abnormalnosti na prsnoj i doštitnoj žlijezdi te velikim srčanim žilama

temeljne medicinske znanosti

dijagnostička preparacija zuba

preparacija zuba koja se obavlja na modelu da bi se evaluirala i optimizirala konačna preparacija zuba

dentalna medicina

dijagnoza

utvrđivanje bolesti ili patološkoga stanja na temelju anamneze i fizičkih pretraga

dentalna medicina

dijamantno svrdlo

brusni instrument od najtvrđega prirodnog minerala za rezanje cakline, otvaranje fisurnoga sustava i oblikovanje kaviteta

dentalna medicina

dijastema

fiziološki ili patološki razmak među zubnim krunama

dentalna medicina

dijastolički arterijski krvni tlak

najniža vrijednost arterijskoga krvnog tlaka dosegnuta neposredno prije kontrakcije srčanih klijetki i ponovna izbacivanja krvi u aortu i plućnu arteriju

temeljne medicinske znanosti