struna tražilica

image shadow

bimaksilarna ortodontska naprava

ortodontska naprava koja djeluje na obje čeljusti

dentalna medicina

bimaksilarna protruzija

prevelika izraženost obiju čeljusti u odnosu na lubanju

dentalna medicina

Bimlerova naprava

elastični bioaktivator koji ima maksimalno reducirano akrilatno tijelo

dentalna medicina

binarna slitina

slitina sastavljena od dviju međusobno topljivih sastavnica

dentalna medicina

binarni amalgam

amalgam koji se sastoji od žive i još jedne kovine

dentalna medicina

bioaktivator

mobilna bimaksilarna miofunkcijska ortodontska naprava

dentalna medicina

biodegradacija materijala

promjena koja nastaje na materijalu pod utjecajem sredine u kojoj se nalazi

dentalna medicina

biofilm

zajednica mikroorganizama koja dotiče zubnu površinu ili drugi tvrdi materijal koji se ne ljušti

kliničke medicinske znanosti

biofunkcionalnost materijala

svojstvo materijala da ima predviđenu funkciju tijekom određena vremena

dentalna medicina

biološka dob

dob koja se procjenjuje na temelju koštane, dentalne i morfološke dobi te početka puberteta

dentalna medicina