struna tražilica

image shadow

zvrk

kruto tijelo s rotacijskom simetrijom i velikim momentom tromosti koje se vrlo brzo vrti oko svoje osi simetrije, pri čemu je stalno učvršćeno u jednoj točki koja leži na toj osi

fizika

zvučna snaga

snaga odaslana, prenesena ili primljena kao zvučni val

fizika

zvučni otpor

umnožak gustoće sredstva i brzine širenja zvučnoga vala u sredstvu

fizika

zvučni val

periodični poremećaj tlaka koji se širi plinom ili drugim sredstvom i koji ljudsko uho opaža kao zvuk

fizika

zvuk

val frekvencije od približno 20 Hz do 20 kHz na koji je osjetljivo ljudsko uho, nastaje zbog periodičnoga titranja čestica u elastičnome sredstvu

fizika