struna tražilica

image shadow

termometrijsko svojstvo

svojstvo tvari koje je pogodno za mjerenje temperature u različitim vrstama termometara

fizika

termonuklearna reakcija

nuklearna reakcija fuzije koja je izvor energije u zvijezdama

fizika

termosnaga

snaga električne struje inducirane u materijalu uslijed gradijenta temperature

fizika

tesla

jedinica sustava SI za gustoću magnetskoga toka

fizika

Teslin transformator

uređaj za stvaranje visokonaponskih struja veoma velike frekvencije

fizika

teška masa

masa tijela koja određuje iznos gravitacijske sile u Newtonovu zakonu gravitacije

fizika

teška voda

voda u čijoj je molekuli vodikov atom zamijenjen atomom deuterija

fizika

teški ion

pozitivno nabijena čestica koja nastaje kada neutralni atom nekoga težeg elementa izgubi sve ili gotovo sve elektrone

fizika

tetragonski sustav

koordinatni sustav određen vektorom periodičnosti smjerom simetrijske osi 4. reda i dvama međusobno okomitim i iznosom jednakim vektorima periodičnosti smjerom simetrijskih osi 2. reda okomitih na os 4. reda

fizika

težina

sila jednaka umnošku mase tijela i lokalnoga ubrzanja slobodnoga pada

fizika