struna tražilica

image shadow

opna

svaki protežni objekt koji se pojavljuje u teoriji struna

fizika

opružna vaga

uređaj koji služi za mjerenje sile uravnotežujući je s elastičnom silom osjetljive opruge

fizika

optičareva jednadžba

jednadžba s pomoću koje se iz poznatih polumjera zakrivljenosti i indeksa loma stakla računa žarišna daljina optičke leće

fizika

optička aktivnost

zakretanje ravnine polarizacije svjetlosti

fizika

optička astronomija

grana astronomije koja se bavi opažanjem vidljive svjetlosti iz svemira

fizika

optička leća

optičko sredstvo omeđeno dvama sfernim dioptrima sa zajedničkom optičkom osi

fizika

optička mikroskopija

mikroskopija koja se za dobivanje povećane slike predmeta koristi vidljivom svjetlošću i sustavom leća

fizika

optička moć

mjerna veličina koja opisuje svojstvo dioptrijskoga sustava

fizika

optička os

pravac koji se podudara s osi simetrije optičkoga sustava, a prolazi i kroz središta zakrivljenosti sfernih dioptara ili zrcalnih ploha sustava

fizika

optička prizma

prozirno tijelo omeđeno ravnim neusporednim plohama

fizika