struna tražilica

image shadow

neperiodično gibanje

gibanje koje odstupa od periodičnoga gibanja

fizika

nepolarizirana svjetlost

svjetlost u kojoj se ravnina titranja električnoga polja u elektromagnetskome valu stalno mijenja tako da su svi smjerovi podjednako zastupljeni

fizika

nepolarizirani val

val čija se ravnina titranja nasumično mijenja

fizika

nepromjenljiva strukturna veličina

linearna kombinacija faza strukturnih faktora koja ne ovisi o izboru ishodišta nego samo o kristalnoj strukturi, od važnosti u kristalnoj strukturnoj analizi izravnim postupcima određivanja faza strukturnih faktora

fizika

nepropusna polarizacija

orijentacija poluvodičkoga p-n spoja u strujnome krugu pri kojoj spoj ne propušta struju

fizika

Neptun

vanjski planet Sunčeva sustava i osmi po redoslijedu udaljenosti od Sunca

fizika

nerazarajuće testiranje

eksperimantalna mjerenja u kojima ne dolazi ni do kakve promjene početnoga stanja uzorka

fizika

Nernstov membranski potencijal

napon na polupropusnoj membrani svojstven pojedinim ionima za koji je postignut ravnotežni tok iona kroz membranu uz uvjet da je koncentracija iona s obiju strana membrane različita

fizika

nesavršeni kristal

kristal koji sadržava točkaste, linijske, ravninske ili prostorne defekte koji uzrokuju odstupanja od prostorne periodičnosti

fizika

nesimetrična jedinica

najmanji dio jedinične ćelije kristala iz kojega se može izgraditi cijela jedinična ćelija i tako odrediti kristalna struktura primjenom simetrijskih operacija zadanih prostornom grupom kristala

fizika