struna tražilica

image shadow

Mandelbrotov skup

fraktalni objekt složene i bogate strukture čije je svojstvo samosličnosti mnogo kompleksnije od onoga kod običnih matematičkih fraktala

fizika

Manhattanski projekt

tajni projekt američke vlade započet 1941. godine, koji je okupio najbolje američke fizičare s ciljem da se izradi i testira fisijska nuklearna bomba, što je i ostvareno u srpnju 1945.

fizika

manometar

uređaj koji mjeri tlak ili razliku tlakova u fluidu

fizika

mapiranje

postupak u kristalnoj strukturnoj analizi kojim se utvrđuju prostorne raspodjele elektronske gustoće u kristalu

fizika

Mars

unutrašnji planet Sunčeva sustava i četvrti po redoslijedu udaljenosti od Sunca

fizika

masa

veličina koja iskazuje tromost kojom se tijelo odupire promjeni gibanja i određuje gravitacijsku silu koja djeluje na tijelo u gravitacijskome polju

fizika

masa atoma

masa pojedinačnoga atoma jednaka zbroju mase atomske jezgre i masa svih elektrona u tome atomu

fizika

masa mirovanja

masa, veličina karakteristična za pojedinu česticu jednaka omjeru energije mirovanja i kvadrata brzine svjetlosti u vakuumu

fizika

masa molekule

ukupna masa pojedinačne molekule

fizika

masena spektrometrija

spektrometrija za elementnu analizu materijala koja se temelji na izbacivanju iona iz materijala i razdvajanju iona po njihovim masama s pomoću električnoga i magnetskoga polja

fizika