struna tražilica

image shadow

gravitacijsko međudjelovanje

temeljno međudjelovanje koje postoji među svim česticama koje imaju masu

fizika

gravitacijsko polje

vektorska veličina, omjer privlačne gravitacijske sile koja djeluje na tijelo dovedeno u neku točku prostora i mase toga tijela

fizika

gravitacijsko zračenje

poremećaji u prostorvremenu za koje se pretpostavlja da se šire brzinom svjetlosti, a potječu od masa koje se snažno ubrzavaju

fizika

graviton

hipotetska elementarna čestica koja je posrednik u gravitacijskome međudjelovanju

fizika

grej

jedinica sustava SI za apsorbiranu dozu ionizirajućega zračenja

fizika

grijalo

dio eksperimentalnoga uređaja s pomoću kojega se regulira temperatura uzorka

fizika

grom

prasak uzrokovan munjom

fizika

gromobran

metalni šiljak koji struju munje može odvesti u zemlju

fizika

grozd

skupina atoma povezanih kemijskim vezama brojčano premala da bi tvorila kristal

fizika

grupna brzina vala

brzina kojom realni val prenosi energiju ili informaciju, jednaka je derivaciji kutne brzine po valnome broju

fizika