struna tražilica

image shadow

fisija

nuklearna reakcija cijepanja velike atomske jezgre pri čemu se oslobađa energija

fizika

fisijski materijal

materijal čije atomske jezgre mogu ući u spontanu ili nuklearnu fisiju

fizika

fisilni materijal

radioaktivni nuklid koji se raspada fisijom i može održavati lančanu reakciju s pomoću termalnih neutrona

fizika

fizičar

muška osoba koja je završila sveučilišni diplomski, poslijediplomski ili doktorski studij fizike te je osposobljena za profesionalno bavljenje eksperimentalnim ili teorijskim znanstvenim istraživanjima, primjenom, razvojem ili nastavnim radom u području fizike

fizika

fizičarka

ženska osoba koja je završila sveučilišni diplomski, poslijediplomski ili doktorski studij fizike te je osposobljena za profesionalno bavljenje eksperimentalnim ili teorijskim znanstvenim istraživanjima, primjenom, razvojem ili nastavnim radom u području fizike

fizika

fizička depozicija iz parovitoga stanja

proces isparavanja čvrste faze i njezino taloženje na čvrstu podlogu

fizika

fizički sustav

dio prirode koji predstavlja funkcionalnu cjelinu i na koji se može primijeniti fizički model

fizika

fizičko njihalo

kruto tijelo koje je obješeno oko vodoravne osi tako da svaka njegova točka izvodi njihanje u vertikalnoj ravnini, pri čemu os ne smije prolaziti kroz težište

fizika

fizika

egzaktna prirodna znanost koja se bavi istraživanjem materije i njezinih dijelova te matematičkim zakonitostima njihovih gibanja i međudjelovanja, pri čemu se oslanja na eksperimente i empirijska otkrića

fizika

fizika čestica

grana fizike koja se bavi elementarnim česticama, ostalim subatomskim česticama i njihovim svojstvima te osnovnim međudjelovanjima u prirodi i pritom istražuje procese i uvjete nastanka novih čestica

fizika