struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

anomalija vode

svojstvo vode da se pri zagrijavanju ne rasteže linearno, nego se zagrijavanjem od 0 °C do 4 °C obujam vode smanjuje, a gustoća joj raste

fizika

anomalno raspršenje

raspršenje elektromagnetskoga zračenja na elektronu koji se nalazi u zadanome kvantnom stanju u atomu u slučaju kada je frekvencija upadnoga elektromagnetskog zračenja bliska frekvenciji titranja elektrona

fizika

anomalno rendgensko raspršenje

raspršenje rendgenskoga zračenja na elektronu koji se nalazi u zadanome kvantnom stanju u atomu u slučaju kada je frekvencija upadnoga rendgenskoga zračenja bliska frekvenciji titranja elektrona

fizika

antiatom

atom koji je sastavljen od antičestica: antiprotona, antineutrona i pozitrona

fizika

antičestica

čestica kojoj su masa i većina ostalih svojstava jednaka svojstvima neke subatomske čestice, ali je njezin električni naboj ili koje drugo karakteristično svojstvo suprotnoga predznaka

fizika

antiferoelektričnost

pojava u dielektričnome kristalu u kojemu su susjedni električni dipoli na razini atoma i molekula usmjereni u suprotnim smjerovima

fizika

antiferomagnetizam

svojstvo pojedinih dielektričnih kristala da su susjedni magnetski momenti atoma ili iona suprotno usmjereni

fizika

antimaterija

materija koja je načinjena od antičestica

fizika

antineutron

antičestica neutrona

fizika

antiproton

antičestica protona

fizika