struna tražilica

image shadow

volfram

kemijski element atomskoga broja 74, 6. periode i 6. skupine, gustoće 19,25 g/cm3, Mohsove tvrdoće 7,5, najvišega tališta od svih metala, 3422 °C, i najvišeg vrelišta od svih elemenata, 5555 °C

kemija

voltamogram

grafički prikaz odnosa struje i potencijala

kemija

voltampermetrija

elektroanalitička tehnika mjerenja struje kao funkcije priključenoga potencijala

kemija

voltampermetrija anodnoga otapanja

voltampermetrijska metoda pogodna za određivanje niskih koncentracija metalnih iona

kemija

voltampermetrija katodnoga otapanja

voltampermetrijska metoda pogodna za određivanje niskih koncentracija aniona koji s materijalom membrane radne elektrode tvore slabo topljiv talog

kemija

voltampermetrija kvadratnoga vala

voltampermetrijska metoda u kojoj se na rastući potencijal koji slijedi oblik stubišta pridodaju naponski impulsi u obliku kvadratnoga vala koji traje 5 ms i ima amplitudu oko 25 mV

kemija

voltampermetrija s linearnom promjenom potencijala

elektroanalitička metoda u kojoj se mjeri struja elektrokemijskoga članka dok se potencijal linearno povećava ili smanjuje s vremenom

kemija

voltmetar

naprava za mjerenje potencijala

kemija

vrelište

temperatura pri kojoj tekućina prelazi u plinovito agregacijsko stanje

kemija

vrijeme kuhanja

trajanje procesa kuhanja sječke u kuhaču

kemijsko inženjerstvo