struna tražilica

image shadow

optička neaktivnost

svojstvo tvari koja nema optičku aktivnost

kemija

optički osjetnici

osjetnici čije se djelovanje temelji na interakciji svjetlosti i materije, a služe za praćenje apsorpcije, luminiscencije ili raspršenja svjetla

kemija

optički prozirna elektroda

elektroda koja se rabi u spektroelektrokemijskome mjerenju

kemija

optičko iskorištenje

omjer optičke čistoće produkta i optičke čistoće prekursora, reaktanata ili katalizatora koji sudjeluju u kemijskoj reakciji

kemija

optimiranje

kemometrički postupak kojim se u planiranju pokusa na temelju zadanih kriterija određuje način postizanja najprihvatljivijega odziva mjernoga sustava

matematika

optoda

optički aktivni dio optičkih osjetnika

kemija

orbitala

valna funkcija određena prostornim koordinatama jednoga elektrona

kemija

orbitalni kvantni broj

mera veličine kutne količine gibanja elektrona u atomu

kemija

organilne skupine

organske supstituentske skupine s jednom slobodnom valencijom na ugljikovu atomu

kemija

organohalogeni spojevi

organski spojevi koji sadržavaju jedan halogeni element ili više njih

kemija