struna tražilica

image shadow

mjerena veličina

veličina koja se želi mjeriti

kemija

mjerena vrijednost

vrijednost veličine dobivena mjerenjem

kemija

mjerenje

eksperimentalno dobivanje vrijednosti veličine

kemija

mjeriteljstvo

znanost o mjerenju i njegova primjena

kemija

mjerna jedinica

realna skalarna veličina, dogovorno definirana i prihvaćena, s kojom se uspoređuju druge veličine iste vrste kako bi se izrazio omjer tih dviju veličina

kemija

mjerna metoda

opći opis smislene organizacije postupaka koji se upotrebljavaju u mjerenju

kemija

mjerna nesigurnost

parametar rasipanja vrijednosti veličine koja se na temelju upotrijebljenih podataka pridružuje mjernoj veličini

kemija

mjerna pogreška

razlika između izmjerene vrijednosti veličine i referentne vrijednosti

kemija

mjerni etalon

ostvarenje definicije dane veličine s iskazanom vrijednošću veličine i mjernom nesigurnošću

kemija

mjerni postupak

mjerenje u skladu s mjernim načelima i mjernom metodom na temelju mjernoga modela

kemija