struna tražilica

image shadow

freon

zbirno ime za plinove iz skupine klorfluoriranih ugljikovodika metana i etana koji se upotrebljavaju u rashladnim uređajima i bocama pod tlakom

kemija

Friedel-Craftsovo aciliranje

aciliranje aromatskoga prstena acil-halogenidima ili anhidridima katalizirano jakom Lewisovom kiselinom

kemija

Friedel-Craftsovo alkiliranje

alkiliranje aromatskoga prstena alkil-halogenidima katalizirano jakom Lewisovom kiselinom

kemija

Friedel-Craftsovo dealkiliranje

povrativa reakcija Friedel-Craftsova alkiliranja kojom dolazi do uklanjanja alkilnih skupina s aromatskih prstenova u prisutnosti protona i jake Lewisove kiseline

kemija

fronta

položaj na kromatografskoj ploči do kojega dopre pokretna faza tijekom odjeljivanja sastojaka tankoslojnom kromatografijom

kemija

frontalna analiza

postupak u kojemu se smjesa sastojaka propušta kroz kromatografski stupac, pri čemu se odijeljeni sastojci vežu na sorbens nakon različitih vremena zadržavanja

kemija

fulgidi

anhidridi dialkilidenjantarne kiseline

kemija

funkcijska skupina

atom ili atomska skupina koja se pojavljuje u kemijskim spojevima kojima daje određena kemijska svojstva

kemija

furanoze

ciklički poluacetali ili poluketali šećera s peteročlanim prstenom u C-3-endo-konformaciji omotnice ili C-2-endo-konformaciji omotnice

kemija