struna tražilica

image shadow

elektronska spektroskopija

tehnika koja proučava promjenu elektronske konfiguracije molekule, pri čemu elektroni u molekuli prelaze iz jedne energijske razine u drugu

kemija

elektronska spinska rezonancija

prijelaz između spinskih stanja nesparenoga elektrona u atomima, ionima i molekulama paramagnetskih tvari u magnetskom polju

kemija

elektronski mikroskop

mikroskop koji radi s pomoću elektronskoga snopa puno kraće valne duljine od svjetlosti, što omogućuje razlučivost ispod 100 pikometara

kemija

elektronski oblak

područje oko jezgre atoma u kojemu se elektroni najvjerojatnije nalaze

kemija

elektroodjeljivanje

selektivno izlučivanje metala iz otopine podešavanjem potencijala živine elektrode

kemija

elektroosmoza

protok tekućine pod utjecajem električnoga napona kroz porozni materijal, kapilare, membrane i sl.

kemija

elektropromjena

elektrokemijski proces promjene stanja analita

kemija

elektrostatsko međudjelovanje

međudjelovanje između slabo pokretnih ili mirujućih električnih naboja

kemija

element kiralnosti

os, središte ili ravnina kiralnosti

kemija

elementarna tvar

čista tvar koja se sastoji od atoma samo jednoga elementa

kemija