struna tražilica

image shadow

alfa-zračenje

čestično ionizirajuće zračenje koje se sastoji od roja brzih alfa-čestica izbačenih iz teških atomskih jezgara radioaktivnim alfa-raspadima

kemija

aliciklički spojevi

ciklički spojevi koji sadržavaju prsten od najmanje triju ugljikovih atoma međusobno vezanih jednostrukim vezama

kemija

alifatske karboksilne kiseline

organske kiseline u kojima je karboksilna skupina vezana na vodikov atom ili alifatski ostatak

kemija

alifatski spojevi

organski spojevi u kojima su ugljikovi atomi vezani u ravnome ili razgrananome lancu

kemija

alifatski ugljikovodici

ugljikovodici u kojima su ugljikovi atomi vezani u ravnome ili razgrananome lancu

kemija

alikvant

dio uzorka nastao njegovom podjelom na nejednake dijelove

kemija

alikvot

poznati dio homogene tekućine uzet za analizu za koji se pretpostavlja da je pogreška uzorkovanja zanemariva

kemija

alilni tip 1,3-dipolarnih spojeva

1,3-dipolarni spojevi azometina koji u jednoj od rezonantnih struktura imaju dvostruku i jednostruku vezu

kemija

alkalijski metali

elementi 1. skupine periodnoga sustava elemenata

kemija

alkalimetrija

titrimetrijsko određivanje koncentracije kiselina standardnom otopinom lužine

kemija