struna tražilica

image shadow

postupno toniranje

postupno mijenjanje tonske vrijednosti boje

geodezija

pouzdanost karte

element kvalitete karte kojim se izražava uporabna sigurnost i provjerenost načina i vremena izmjere zemljišta, preuzimanja iz drugih izvora te kartografske obradbe podataka

geodezija

povijest karata

proučavanje i opis nastanka i sudbine pojedinih karata ili drugih kartografskih djela

geodezija

površinska signatura

signatura koja prikazuje stanja ili pojave koje se rasprostiru površinski

geodezija

površinski kartogram

kartogram na kojem su pojave ili stanja prikazani unutar raznih teritorijalnih jedinica s pomoću stupnjevito diferenciranih tonova jedne boje, s pomoću više boja ili s pomoću površinskih uzoraka

geodezija

pravi horizont

ravnina koja prolazi kroz središte Zemlje i stoji okomito na spojnicu zenit – nadir

geodezija

pravokutna koordinatna mreža

mreža u kojoj su koordinatne crte usporedne s međusobno okomitim koordinatnim osima i na izabranim međusobno jednakim udaljenostima

geodezija

pravokutne koordinate u ravnini

koordinate sustava u ravnini kod kojega su koordinatne osi dva okomita pravca s ishodištem u njihovu presjeku

geodezija

praznina

prostor na digitaliziranoj karti između dvaju elemenata koji bi se trebali presjeći nastao kao posljedica pogreške pri digitaliziranju podataka

geodezija

prebačaj

nepreciznost zbog koje crta premašuje svoje pravo sjecište s drugom crtom

geodezija