struna tražilica

image shadow

digitalni model terena

skup položajno i visinski određenih točaka i geometrijskih elemenata koji prikazuju površinu zemljišta i iz njih izračunan matematički model te plohe

geodezija

digitalni raster

računalni potprogram koji određuje grafičke elemente različitih uzoraka

geodezija

digitalni tisak

sustav u kojemu je računalo izravno povezano s uređajem za tiskanje

geodezija

digitalni topografski model

trodimenzijski model Zemljine površine prikazan u topografskoj bazi podataka

geodezija

digitalno rasteriranje

ispunjavanje određenih površina na karti digitalnim rasterom

geodezija

digitalno uklapanje karte

računalno prilagođivanje digitaliziranoga predloška određenomu koordinatnom sustavu s pomoću potprograma za transformaciju

geodezija

dijagram

grafički način prikazivanja ovisnosti među veličinama u koordinatnome sustavu

geodezija

dijagram na karti

dijagram koji se postavlja u sredinu područja za koje daje količinske podatke

geodezija

dijagramska metoda

prikazivanje sadržaja tematskih karata s pomoću dijagrama

geodezija

distributer službenih karata

pravna osoba koja se bavi prodajom službenih izdanja karata i drugih kartografskih proizvoda

geodezija