struna tražilica

image shadow

vojne karte JOG

vojne karte u mjerilu 1 : 250 000 koje upotrebljava NATO za složene operacije

geodezija

vrijeme

jedna od triju sastavnica geoprostornih podataka, uz prostornu i tematsku

geodezija

Winkelova trostruka projekcija

uvjetna kartografska projekcija u kojoj se pravokutne koordinate x i y računaju prema formulama koje se dobiju kao aritmetička sredina iz formula tih koordinata u Aitovljevoj i uspravnoj ekvidistantnoj cilindričnoj projekciji

geodezija

zapis ETF

računalni oblik zapisa za prijenos topografskih podataka

geodezija

zasićenost boje

čistoća boje s obzirom na udio bijele boje

geodezija

zaštita autorskoga prava na kartu

zaštita autorskoga prava međunarodno dogovorena i propisana zakonima

geodezija

zbirka kartografskih znakova

tablica ili knjižica u kojoj se nalaze kartografski znakovi upotrijebljeni za prikazivanje sadržaja karte, s tumačenjem i objašnjenjem znakova

geodezija

Zemljin magnetski pol

točka u kojoj je Zemljin magnetski intenzitet najveći, a vrijednost magnetske inklinacije iznosi 90°

geodezija

Zemljina sfera

ploha Zemljine kugle

geodezija

zemljišni katastar

katastar čestica

geodezija