struna tražilica

image shadow

visinska zona

pojas između dviju izabranih izohipsa obojen tonom određene boje hipsometrijske skale

geodezija

visoki tisak

tiskovni postupak kod kojega je tiskovna površina izbočena

geodezija

višebojni tisak

tisak u dvije boje ili više njih

geodezija

višeimenost

postojanje više geografskih imena za isti geografski objekt

geodezija

višespektarski skener

skener sa senzorima koji rade u višespektarskome području valnih duljina elektromagnetskoga zračenja

geodezija

višetonska slika

slika na kojoj su tonske vrijednosti izražene kontinuirano

geodezija

vizualizacija

stvaranje vidljive slike prostora

geodezija

vjerna boja

boja dobivena uz primjenu najmanje 24 bita za prikazivanje svake točke ili piksela

geodezija

vjetrulja

kružni dijagram s podjelom ravnine obzora na zrake i oznakama glavnih vjetrova

geodezija

vojna kartografija

dio kartografije koji se bavi izradbom, uporabom i održavanjem karata namijenjenih vojnim potrebama

geodezija