struna tražilica

image shadow

znakovni jezik

prirodni jezik čije su osnovne jedinice znakovi koji se izvode pokretima ruku i glave

filologija

znanstveno-tehničko prevođenje

prevođenje tekstova tematski povezanih s kakvom znanosti ili tehnikom

filologija

zubnik

suglasnik tvoren tako da vrh ili prednji dio jezika dodiruje zube

filologija

zubnousnenik

suglasnik u čijemu oblikovanju sudjeluju donja usna i gornji zubi

filologija

zvučan

pri čijemu izgovoru glasnice titraju

filologija

zvučni suglasnik

suglasnik pri čijemu izgovoru glasnice titraju

filologija

zvučnost

svojstvo glasa pri čijemu izgovoru glasnice titraju

filologija

žargon

specijalni jezik koji stvara skupina statusno, strukovno ili kako drukčije povezanih ljudi da bi se njime razlikovala od ostatka društvene zajednice i da bi se njezini pripadnici međusobno prepoznavali

filologija