struna tražilica

image shadow

umnožavanje

postupak kojim se od prikladnoga međuelementa poput sloga, klišeja, tiskovne ploče, matrice, negativa ili šablone izrađuje veći broj jednakih primjeraka

geodezija

univerzalna poprečna Mercatorova projekcija

šezdeset sustava poprečne Mercatorove projekcije od kojih svaki pokriva područje od šest stupnjeva geografske dužine s ishodištem u svakome sustavu u presjeku srednjega meridijana s geografskom dužinom 3º, 9º, 15º itd. na istočnoj polutki, a −3º, −9º, −15º itd. na zapadnoj polutki i ekvatoru, a linearno mjerilo na srednjemu meridijanu iznosi 0,9996

geodezija

uputa za kartiranje

obrazac s tumačem znakova pri izradbi tematskih karata, terenskoj izmjeri i izradbi čistocrta

geodezija

urbanistički plan

prostorni plan u kojemu su točno određeni ustroj i namjena gradskoga prostora

geodezija

uspravna projekcija

kartografska projekcija u kojoj se pol normalne kartografske mreže podudara s geografskim polom, te je normalna kartografska mreža istodobno i osnovna kartografska mreža

geodezija

usuh

smanjenje dimenzija lista karte zbog utjecaja temperature, vlažnosti zraka i starenja nosača crteža

geodezija

uvjetna projekcija

kartografska projekcija kod koje se ploha kojom se aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda preslikava u ravninu pod posebnim uvjetima

geodezija

uvjetno ishodište pravokutnoga koordinatnog sustava

točka u koju je pomaknuto ishodište koordinatnoga sustava kako bi sve koordinate zadanoga područja imale pozitivne vrijednosti

geodezija

uzorak rastera

skup jednakih grafičkih elemenata koji se pravilno ponavljaju na rasteru

geodezija

vanjska crta teritorijalnoga mora

crta kojom završava teritorijalno more i koja se nalazi 15 nautičkih milja od polazišne crte prema pučini

geodezija