struna tražilica

image shadow

toponimija

ukupnost toponima određenoga područja

geodezija

transkripcija geografskih imena

način pisanja geografskih imena iz drugih jezika ili pisama na jeziku i pismu korisnika karte

geodezija

transliteracija

način transkripcije u kojemu se svako slovo jednoga pisma zamjenjuje slovom drugoga bez obzira na izgovor

geodezija

transverzalno mjerilo

precizno grafičko mjerilo koje se sastoji od 11 linearnih mjerila postavljenih na jednakim udaljenostima i dodatka s lijeve strane od ništice za očitavanje desetinke jedinice mjerila

geodezija

trodimenzijski znak

kartografski znak koji na karti ima prikazanu i treću dimenziju

geodezija

trokutna nepravilna mreža

oblik neregularne teselacije koja se temelji na trokutima i upotrebljava za prikaz neprekidnih prostornih podataka koji dolaze kao nepravilno smještene točke

geodezija

tumač znakova

grafički prikaz koji sadržava prihvaćene kartografske znakove s objašnjenjem njihova značenja, primijenjenih boja, ekvidistancije izohipsa i natpisa na karti

geodezija

uklapanje slike

prilagođivanje podataka jedne slike podatcima druge slike

geodezija

ukopiravanje

uklapanje slike kopiranjem

geodezija

ukrižanost rastera

kut između skupova linija dvaju točkastih rastera ili linijskih rastera

geodezija